fb stroke
instagram
call icon

ФИЗИЧКО
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ТЕХНИЧКО
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ПАТРОЛНО
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И
МОНИТОРИНГ

ТРАНСПОРТ НА ПАРИ

услугата и обезбедување

 Услугата физичко обезбедување претставува обезбедување на лица (живот, телесен интегритет)кое се врши заради нивна лична заштита и обезбедување на имот од пристап на неповикани лица, уништување, оштетување, противправно одземање и други штетни дејствија, што се врши од страна на нашите вработени.

 Нашите вработени се способни за препознавање на потенцијални закани и ризици по лицата и објектот што се обезбедува, поседуваат лиценца и легитимација за обезбедување, исто така критичко размислување, комуникациски вештини, тимска работа, психолошка проценка, флексибилност и почитување, висока физичка подготвеност и постојано усовршување и надградување на своите знаења и вештини и најважно и основно начело на работењето - почитување на законските норми и прописи.

 Внимателен избор на вработени, постојана обука и контрола се гаранција за професионално обезбедување на оваа услуга.

 Физичкото обезбедување се заснова на јасно дефинирани процедури, усогласеност со прописите за работа и дисциплина на службениците, посветеност на потребите на клиентот и ефикасна работа во објектот кој ни е доверен за обезбедување. Во зависност од потребите на клиентот се организира во секакви временски рамки до 24/7, 365 дена во годината. Клиентот се известува за сите вонредни настани, се води секојдневна евиденција во дневен извештај.

24h

заштита

12 години

работно искуство

100+

задоволни клиенти

 

Цели

Спречување и откривање на штетни појави и противправни дејствија кои ги загрозуваат животот, телесниот интегритет и достоинството на личноста и имотот што се обезбедува и спречување на негово уништување, оштетување или отуѓување. Обезбедување на квалитетна услуга, професионален однос, максимална заштита и задоволство на корисниците на услугите.

Мисија

Следење на најновите трендови и користење на најнова опрема од областа на приватното обезбедување при извршување на задачите, постигнување на стабилност, сигурност и безбедност и јакнење на довербата на заедницата.

Визија

Правилна организациона поставеност, безбедна работна средина, постојано усовршување, мотивираност и професионален однос на успешна компанија на високо место во областа на приватното обезбедување. Менаџерскиот тим на Ројал Секјурити го сочинуваат мотивирани и професионални лица со вградена силна одговорност и позитивен став. Задовоството на клиентите, нивната безбедност и доверба е на прво место во мотото на нашата агенција.

Политика на квалитет

Имплементација на европски стандарди, Исо 9001, Исо 14001 и политики за работа за квалитет под надзор на менаџерите на агенцијата кој се во постојан контакт со клиентите и вработените со цел да се задржи високото ниво на постигнување на целите и професионалниот имиџ.

Однос со заедницата

Сите вработени поседуваат безбедносна култура и почитувачки однос кон секој клиент. Покрај грижата за Вашиот имот, Вашиот личен интегритет и јавниот ред и мир, исто така се применуваат и стандардите за заштита на животната средина.

 

Понуда

 

Кариера

Се бараат 8 извршители за работа во Битола
со лиценца за обезбедување

Заинтересираните да ја пополнат следната контакт форма

Се бараат 4 извршители за работа во Битола
со лиценца за обезбедување

Заинтересираните да ја пополнат следната контакт форма

Прикачете го вашето CV тука

Контакт

Булевар 1-ви мај бр.82
Битола MK, 7000

 

047 241 010

 

info@royalsecurity.mk